XE ĐIỆN PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ

Hàng ngày, dịch vụ xe điện đưa đón khách lưu trú tại khu du lịch sẽ đưa khách vào một số điểm trong thành phố theo các giờ cố định như sau:

- Thời gian xuất phát: 8h00, 9h30, 14h00 và 15h30.

- Thời gian đón về: 10h00, 14h30 và 16h00.

- Trạm xe: bãi biển riêng của khu du lịch, tòa nhà Nha Trang Center và quảng trường 2 tháng 4.

Vui lòng liên hệ quầy Lễ Tân khách sạn để biết thêm chi tiết về dịch vụ xe điện.

ĐT: 0258 3827827

XE ĐIỆN PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ