XE ĐIỆN PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ

Hàng ngày, dịch vụ xe điện đưa đón khách lưu trú tại khu du lịch sẽ đưa khách vào một số điểm trong thành phố theo các giờ cố định như sau:

- Thời gian xuất phát: 8h00, 9h30, 11h00, 14h00 15h30.

- Thời gian đón về (tại bãi biển riêng của KDL): 10h00, 11h30, 14h30 16h00.

- Trạm xe: Champa Island, bãi biển riêng của khu du lịch, tòa nhà Nha Trang Center và quảng trường 2 tháng 4.

Vui lòng liên hệ quầy Lễ Tân khách sạn để biết thêm chi tiết về dịch vụ xe điện.

ĐT: 0258 3568 888

XE ĐIỆN PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ
XE ĐIỆN PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ
XE ĐIỆN PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ