LIÊN HỆ

  • Địa chỉ

    304, 2 thang 4 Street, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang, Viet Nam

  • Email

    info@champaislandresort.vn

  • Điện thoại

    (+84)258 3827827 - (+84)258 3568 892

  • Nơi sông và biển giao hòa

Gởi yêu cầu cho chúng tôi