BOOK
NOW
VN | EN   

Địa chỉ

Image 1
Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa
304, đường 2/4, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang
P: +84 258 3827827 - Fax: +84 258 356 8889
E: info@champaislandresort.vn
W: www.champaislandresort.vn

Kết nối với chúng tôi