SẢNH TERRACE F1 & TERRACE F2

2 khu vực sảnh tiệc mới cho các tiệc ngoài trời với sức chứa 80 - 90 khách được xây dựng đáp ứng nhu cầu về tổ chức tiệc ngoài trời có số lượng khách vừa phải.

- Địa điểm: khu vực Terrace

- Sức chứa: 90 khách 

- Email: wedding@champaislandresort.vn

- Hotline: 08345 77177

SẢNH TERRACE F1 & TERRACE F2
SẢNH TERRACE F1 & TERRACE F2
SẢNH TERRACE F1 & TERRACE F2
SẢNH TERRACE F1 & TERRACE F2
SẢNH TERRACE F1 & TERRACE F2
SẢNH TERRACE F1 & TERRACE F2