PHÒNG HỌP KUBERA

Phòng họp Kubera được bố trí tại tầng 1 khu căn hộ Kubera - Cham Oasis, với diện tích 36m2, loại phòng này phù hợp cho các buổi họp quy mô nhỏ.

PHÒNGKUBERA BC

DIỆN TÍCH(m2)

36

U-SHAPE

14

HEIGHT(mm)

4000

FLOOR

FLOOR 1
PHÒNG HỌP KUBERA
PHÒNG HỌP KUBERA
PHÒNG HỌP KUBERA