PHÒNG HỌP 6789

Với diện tích nhỏ gọn, đủ cho một buổi hội thảo hay hội họp khoản 60 ghế, phòng 6789 sẽ là lựa chọn phù hợp.

PHÒNG6789

DIỆN TÍCH(m2)

80

KIỂU RẠP HÁT

60

KIỂU LỚP HỌC

30

KIỂU CHỮ U

30

KIỂU CHỮ O

35

KIỂU YẾN TIỆC

80

CHIỀU CAO(mm)

4000

TẦNG

TẦNG 1
PHÒNG HỌP 6789
PHÒNG HỌP 6789
PHÒNG HỌP 6789
PHÒNG HỌP 6789