PHÒNG 6789

Có thể chứa đến 80 khách cho tiệc cưới, phòng 6789 phù hợp cho tiệc đính hôn, dạm hỏi hoặc lễ gia tiên.

- Địa điểm: khu vực Champa Palace

- Sức chứa: 80 khách 

- Email: wedding@champaislandresort.vn

- Hotline: 08345 77177

PHÒNG 6789
PHÒNG 6789
PHÒNG 6789
PHÒNG 6789
PHÒNG 6789
PHÒNG 6789