NHÀ HÀNG BRAHMA

Nhà hàng Brahma chuyên phục vụ buffet sáng cho khách lưu trú tại khách sạn Champa Island hàng ngày, ngoài ra nơi đây cũng phục vụ các bữa ăn đoàn cũng như các loại tiệc đa dạng.

- Địa điểm: tầng 1 (khu Champa Palace)

- Thời gian hoạt động: 6h00 - 22h00

NHÀ HÀNG BRAHMA
NHÀ HÀNG BRAHMA
NHÀ HÀNG BRAHMA
NHÀ HÀNG BRAHMA
NHÀ HÀNG BRAHMA
NHÀ HÀNG BRAHMA
NHÀ HÀNG BRAHMA
NHÀ HÀNG BRAHMA