GIỜ TRÁI ĐẤT 2018 - HÔM NAY TÔI SỐNG XANH

GIỜ TRÁI ĐẤT 2018 - HÔM NAY TÔI SỐNG XANH

Champa Island Nha Trang sẽ cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất bằng cách tắt điện trong vòng 1 giờ từ 8:30 PM - 9:30 PM với ý nghĩa GO MORE GREEN - HÔM NAY TÔI SỐNG XANH HƠN. 
Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay, mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi sau này.
Hãy cùng nhau tham gia hưởng ứng chiến dịch ý nghĩa này!


← Trước Sau →