BOOK
NOW
VN | EN   

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CHAMPA ISLAND
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CHAMPA ISLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHAMPAGROUPTUYỂN DỤNG NHÂN SỰ1. BỘ PHẬN TIỀN SẢNH:- Nhân viên Lễ Tân – Guest Service Agent:...

Xem chi tiết